Bloemlezing argumenten tegen de WU-ID

tegen de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

Terrorismebestrijding door de ID-plicht is kletskoek.

De argumentatie dat de nieuwe wet helpt om terrorisme te bestrijden is uit de lucht gegrepen. Degenen die de aanslagen van 11 september pleegden werden gecontroleerd zowel bij binnenkomst van het land als op het vliegveld voor de start van de vlucht. Hun papieren waren in orde. Iedereen kan begrijpen dat goed georganiseerde criminelen & terroristen er wel voor zorgen over adequate valse papieren te beschikken of mensen in zetten die nooit aanleiding tot verdenking gaven. Het stimuleert zo alleen maar dat potentiële terroristen gaan werven onder jongeren, mensen voor geld of via chantage aan zich binden en er een markt gecreëerd wordt voor identiteitsdiefstal. 

Lees meer

Geschiedenis van de identificatieplicht in Nederland

Geschiedenis identificatieplicht van 1913 t/m 1951 

1913: Als 17 jarige krijgt J.L. Lentz een aanstelling bij het Haagse bevolkingsregister (zie 1926).

1914: Invoering paspoort. De internationale crisis noopt de regering (en heel Europa) tot invoering van dit document. Dit wordt gerechtvaardigd door te stellen dat het helpt om internationale spionage beter te bestrijden. Voordien zou het bij niemand zijn opgekomen dat er bij de grens iemand zou willen weten wie je bent, waar je naar toe ging en waarom.

1925: Rooms Katholieke politiebond St. Michael stuurt verzoekschrift aan Justitie voor een snelle invoering van een verplichte identiteitskaart.

1926: Lenz is opgeklommen tot hoofdfunctionaris bij de afdeling algemene zaken en bevolkingsregister van de gemeente ‘s- Gravenhage.

1928: De regering stelt een commissie in om het stelsel van bevolkingsboekhouding te verbeteren.

Lees meer